header image
От датa До дата Курс Запиши се
27.07 31.07 МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА Запиши се
28.07 28.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА Запиши се
28.07 28.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА Запиши се
29.07 31.07 УМЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Запиши се
29.07 29.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ Запиши се
29.07 30.07 ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Запиши се
30.07 31.07 ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС - МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА Запиши се
30.07 31.07 ЕЛЕМЕНТАРНИ ПОЗНАНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА НА КОРАБА Запиши се
30.07 31.07 КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА,ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА КОРАБА Запиши се
30.07 31.07 ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА Запиши се