header image
Име на курс Продължителност Брой курсисти Записване
ОПЕРАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ
КАРТИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
4 дена от 2 до 8 Запиши се
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА
И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА
4 дена от 2 до 8 Запиши се
ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1 ден от 2 до 16 Запиши се
ЕЛЕМЕНТАРНИ ПОЗНАНИЯ ЗА
СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
1 ден от 2 до 16 Запиши се
КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА,
ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ
СЪС СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
2 дена от 2 до 16 Запиши се
ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА 2 дена от 3 до 6 Запиши се
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЛОКАЦИОННА
СТАНЦИЯ И АВТОМАТЕЗИРАНА
РАДИОЛОКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СБЛЪСКВАНЕ
ЗА ОСИГОРЯВАНЕ
БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО
7 дена от 2 до 8 Запиши се
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ
В МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ
4 дена от 2 до 8 Запиши се
ЕКСПОАТАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ МАШИНИ
4 дена от 2 до 8 Запиши се
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПАЖИ
НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ)
2 дена от 2 до 16 Запиши се
ПОДГОТОВКА НА МОРСКИ ИНСТРУКТОРИ 7 дена от 2 до 16 Запиши се
ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И
ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРСКИ ЛИЦА
7 дена от 2 до 16 Запиши се
ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И
ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И
ВРЕДНИ ТОВАРИ
5 дена от 2 до 16 Запиши се
ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ НА МОРЕ 8 дена от 2 до 16 Запиши се
МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА 5 дена от 2 до 16 Запиши се
МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА - ОПРЕСНИТЕЛЕН 2 дена от 2 до 16 Запиши се
ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ (STCW 4в1):
1) ЕЛЕМЕНТАРНА ПЪРВА ПОМОЩ
2) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ И СОЦИАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ
3) ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И БОРБА С ПОЖАРИ
4) ТЕХНИКИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА МОРЕ
5 дена от 2 до 16 Запиши се
ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ - ОПРЕСНИТЕЛЕН 1 ден от 2 до 16 Запиши се
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБНО
ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ С НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 ВОЛТА
4 дена от 2 до 8 Запиши се
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТАТА НА
НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР ХИМИКАЛОВОЗ
4 дена от 2 до 16 Запиши се
ДОПЪЛВАЩО ОБУЧЕНИЕ,
ИЗИСКВАНО ПО ЧЛ.37, ТОЧКА 7, БУКВА „Г"
ОТ НАРЕДБА N:6 ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА
МОРСКИТЕ ЛИЦА В Р. БЪЛГАРИЯ – IMO 7.08
21 дена от 2 до 8 Запиши се
УМЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 3 дена от 2 до 16 Запиши се
ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ
ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА
3 дена от 2 до 16 Запиши се
ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА,
РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА
3 дена от 2 до 16 Запиши се
ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ
ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА - ОПРЕСНИТЕЛЕН
1 ден от 2 до 8 Запиши се
ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА,
РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА - ОПРЕСНИТЕЛЕН
1 ден от 2 до 8 Запиши се
GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОБЩА КАТЕГОРИЯ GOC 9 дена от 2 до 8 Запиши се
GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОГРАНИЧЕНА КАТЕГОРИЯ ROC 5 дена от 2 до 8 Запиши се
GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОГРАНИЧЕНА КАТЕГОРИЯ ROC
ЗОНА А1 (МЕСТНО ПЛАВАНЕ)
5 дена от 2 до 8 Запиши се
ОПРЕСНИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ПО-ГОРЕ:
1) GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОБЩА КАТЕГОРИЯ GOC
2) GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОГРАНИЧЕНА КАТЕГОРИЯ ROC
3) GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОГРАНИЧЕНА КАТЕГОРИЯ ROC
ЗОНА А1 (МЕСТНО ПЛАВАНЕ)
1 ден от 2 до 8 Запиши се за 1)
Запиши се за 2)
Запиши се за 3)
ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА 3 дена от 2 до 6 Запиши се
ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА - ОПРЕСНИТЕЛЕН 1 ден от 2 до 16 Запиши се
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА УПРАВЛЕНСКО НИВО ЗА КОРАБОВОДИТЕЛИ 7 дена от 2 до 16 Запиши се
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА УПРАВЛЕНСКО НИВО ЗА МЕХАНИЦИ 5 дена от 2 до 16 Запиши се
СИМУЛАТОРЕН ИНСТРУКТОР И ОЦЕНИТЕЛ ПО IMO MODEL COURSE 6.10 3 дена от 2 до 16 Запиши се